کد خبر: 12671

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۴۰۰

هفته سلامت روان

مراقبت سلامت روان برای همه: بیایید آن را به یک واقعیت تبدیل کنیم هفته سلامت روان از ۱۸ الی ۲۴ مهر ماه با شعار روز جهانی ” سلامت روان در جهان نابرابر” . “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

مراقبت سلامت روان برای همه: بیایید آن را به یک واقعیت تبدیل کنیم

هفته سلامت روان از ۱۸ الی ۲۴ مهر ماه با شعار روز جهانی ” سلامت روان در جهان نابرابر”

.

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه