کد خبر: 12901

تاریخ انتشار: ۱۲ آبان ۱۴۰۰

جلسه آموزشی مدیران اجرایی اتحادیه های صنفی شهرستان پردیس

جلسه آموزشی مدیران اجرایی اتحادیه های صنفی شهرستان پردیس در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ با حضور دبیر اجرایی اتاق اصناف و مدیران اجرایی اتحادیه های صنفی شهرستان پردیس برگزار گردید. در این جلسه درخصوص مراحل صدور پروانه کسب و مشکلات سامانه ایرانیان اصناف مسائلی مطرح و مقرر گردید مدیران اجرایی اتحادیه های صنفی در […]

جلسه آموزشی مدیران اجرایی اتحادیه های صنفی شهرستان پردیس در روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۱ با حضور دبیر اجرایی اتاق اصناف و مدیران اجرایی اتحادیه های صنفی شهرستان پردیس برگزار گردید.

در این جلسه درخصوص مراحل صدور پروانه کسب و مشکلات سامانه ایرانیان اصناف مسائلی مطرح و مقرر گردید مدیران اجرایی اتحادیه های صنفی در راستای لزوم استفاده از فرم های متحدالشکل در پرونده های صنفی اقدامات لازم را صورت پذیرند.

و همچنین در طی جلسه درخصوص مکاتبات اتحادیه ها با اتاق اصناف و اصلاح فایل های اکسل و ارسال به موقع آمار عملکرد توسط اتحادیه های صنفی مسائلی مطرح و آموزش های مربوطه ارائه گردید.

.

.

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه