کد خبر: 13080

تاریخ انتشار: ۲۵ آبان ۱۴۰۰

برگزاری جلسه آشنایی با شرح وظایف بازرسان

جلسه آشنایی با شرح وظایف بازرسان (موضوع ماده ۲۲ قانون نظام صنفی) ویژه بازرسان هیأت مدیره اتحادیه های صنفی شهرستان با حضور مسئولین واحد حراست،اصناف و بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت، نایب رییس و دبیراجرایی اتاق اصناف شهرستان و بازرسین هیأت مدیره اتحادیه های صنفی شهرستان پردیس در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ در محل […]

جلسه آشنایی با شرح وظایف بازرسان (موضوع ماده ۲۲ قانون نظام صنفی) ویژه بازرسان هیأت مدیره اتحادیه های صنفی شهرستان با حضور مسئولین واحد حراست،اصناف و بازرسی اداره صنعت، معدن و تجارت، نایب رییس و دبیراجرایی اتاق اصناف شهرستان و بازرسین هیأت مدیره اتحادیه های صنفی شهرستان پردیس در روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۲۴ در محل اتاق اصناف برگزار گردید.

.

.

روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه