کد خبر: 13163

تاریخ انتشار: ۶ آذر ۱۴۰۰

اجتماع عظیم بسیجیان شهرستان پردیس

حضور رئیس و اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان، روسا و پرسنل اتحادیه های صنفی شهرستان و متصدیان واحدهای صنفی در اجتماع بزرگ شکوه مقاومت در روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵ . . “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

حضور رئیس و اعضای هیأت رئیسه اتاق اصناف شهرستان، روسا و پرسنل اتحادیه های صنفی شهرستان و متصدیان واحدهای صنفی در اجتماع بزرگ شکوه مقاومت در روز جمعه مورخ ۱۴۰۰/۰۹/۰۵

.

.

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه