کد خبر: 13422

تاریخ انتشار: ۱۸ دی ۱۴۰۰

اجرای طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا در حوزه فعالیت های صنفی

با احترام باستناد نامه شماره ۸۲۶/۵۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ شبکه بهداشت و درمان شهرستان پردیس، دستورالعمل طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا در حوزه واحدها و فعالیت های صنفی جهت اجرا و بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد. . •فایل پیوست . “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

با احترام

باستناد نامه شماره ۸۲۶/۵۱۱۵ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۷ شبکه بهداشت و درمان شهرستان پردیس، دستورالعمل طرح مدیریت هوشمند بیماری کرونا در حوزه واحدها و فعالیت های صنفی جهت اجرا و بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

.

•فایل پیوست

.

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه