کد خبر: 14093

تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۱

گزارش واحد بازرسی

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس؛ گشت مشترک بازرسی و نظارت از صنف نانوایی ها ویژه ماه مبارک رمضان نزدیک به وقت افطار در سطح شهرستان پردیس توسط بازرسان اتاق اصناف و بسیج اصناف انجام شد. طی این گشت از واحدصنفی نانوایی بازرسی بعمل آمد و برای واحدهای متخلّف تشکیل پرونده با عنوان […]

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس؛ گشت مشترک بازرسی و نظارت از صنف نانوایی ها ویژه ماه مبارک رمضان نزدیک به وقت افطار در سطح شهرستان پردیس توسط بازرسان اتاق اصناف و بسیج اصناف انجام شد.
طی این گشت از واحدصنفی نانوایی بازرسی بعمل آمد و برای واحدهای متخلّف تشکیل پرونده با عنوان تخلف کم فروشی اعمال گردید.

ارسال دیدگاه