کد خبر: 14118

تاریخ انتشار: ۴ اردیبهشت ۱۴۰۱

آگهی فراخوان زمان و مکان برگزاری انتخابات اتحادیه کشوری صنف سوخت های جایگزین و خدمات وابسته

با احترام باستناد نامه شماره ۱۱۷/۱۳/۷۳۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پردیس به اطلاع می رساند انتخابات اتحادیه کشوری صنف سوخت های جایگزین و خدمات وابسته در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸بصورت همزمان در سراسر کشور (در تهران در محل اتاق اصناف ایران و در سایر استان ها در محل سازمان صمت مراکز […]

با احترام

باستناد نامه شماره ۱۱۷/۱۳/۷۳۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۹ اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان پردیس به اطلاع می رساند انتخابات اتحادیه کشوری صنف سوخت های جایگزین و خدمات وابسته در روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۱۸بصورت همزمان در سراسر کشور (در تهران در محل اتاق اصناف ایران و در سایر استان ها در محل سازمان صمت مراکز استان ها) برگزار می گردد.

.

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه