کد خبر: 14127

تاریخ انتشار: ۶ اردیبهشت ۱۴۰۱

ابلاغ شیوه نامه تعیین صلاحیت آزمونگران سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

با احترام باستناد نامه شماره ۷/۲۴/۱۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ اتاق اصاف ایران و پیرو ابلاغ شیوه نامه تعیین صلاحیت آزمونگران از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به موجب نامه شماره ۰۱/۳۰۰/۱۶۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ و با عنایت به اینکه تشکل های صنفی می توانند با همکاری ادارات کل سازمان فنی و حرفه ای استان […]

با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۲۴/۱۹۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۲/۰۴ اتاق اصاف ایران و پیرو ابلاغ شیوه نامه تعیین صلاحیت آزمونگران از سوی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور به موجب نامه شماره ۰۱/۳۰۰/۱۶۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ و با عنایت به اینکه تشکل های صنفی می توانند با همکاری ادارات کل سازمان فنی و حرفه ای استان ها، از ظرفیت واحدهای صنفی ماهر بعنوان آزمونگران برون سازمانی استفاده و فرآیند صدور گواهی مهارت را برای متقاضیان دریافت پروانه کسب در مشاغل تخصصی و فنی (موضوع ماده ۱۳ ق.ن.ص) تسهیل نمایند، شیوه نامه مزبور جهت اطلاع و بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

.

•فایل پیوست

.

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه