کد خبر: 14190

تاریخ انتشار: ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱

گزارش واحد بازرسی اتاق اصناف شهرستان پردیس

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس، بازرسی و نظارت بر قیمت صنوف میوه و پروتئینی ها توسط بازرسان اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی در شهرستان صورت گرفت و برای واحدهای صنفی متخلف تشکیل پرونده داده شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس، بازرسی و نظارت بر قیمت صنوف میوه و پروتئینی ها توسط بازرسان اتاق اصناف و تعزیرات حکومتی در شهرستان صورت گرفت و برای واحدهای صنفی متخلف تشکیل پرونده داده شد.

ارسال دیدگاه