کد خبر: 14199

تاریخ انتشار: ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱

گزارش واحد بازرسی اتاق اصناف شهرستان پردیس

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس، گشت مشترک تشدید نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی عرضه کننده کالای اساسی در راستای طرح ویژه نظارت بر قیمت ها توسط بازرسان اداره صمت و اتاق اصناف و بسیج در سطح شهرستان انجام شد. طی این گشت برای واحدهای صنفی متخلّف تشکیل پرونده داده و جهت […]

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس، گشت مشترک تشدید نظارت و بازرسی از واحدهای صنفی عرضه کننده کالای اساسی در راستای طرح ویژه نظارت بر قیمت ها توسط بازرسان اداره صمت و اتاق اصناف و بسیج در سطح شهرستان انجام شد.
طی این گشت برای واحدهای صنفی متخلّف تشکیل پرونده داده و جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال شد.

ارسال دیدگاه