کد خبر: 14302

تاریخ انتشار: ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۱

آگهی فراخوان مرحله اول ثبت نام داوطلبان اتحادیه های صنفی شهرستان پردیس

با احترام آگهی فراخوان مرحله اول ثبت نام داوطلبان اتحادیه های صنف ماشین ساز و فلزتراش، اتحادیه خواربارفروشان و رسته های همگن، صنف رستوران داران و رسته های همگن، صنف صنایع شیمیایی و پلیمری، صنف فناوران رایانه و رسته های همگن، صنف مصالح فروشان و رسته های همگن و صنف نانوایان، قنادان و خشکه پزان […]

با احترام

آگهی فراخوان مرحله اول ثبت نام داوطلبان اتحادیه های صنف ماشین ساز و فلزتراش، اتحادیه خواربارفروشان و رسته های همگن، صنف رستوران داران و رسته های همگن، صنف صنایع شیمیایی و پلیمری، صنف فناوران رایانه و رسته های همگن، صنف مصالح فروشان و رسته های همگن و صنف نانوایان، قنادان و خشکه پزان و رسته های همگن شهرستان پردیس جهت بهره برداری اعلام می گردد.

.

.

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه