کد خبر: 14487

تاریخ انتشار: ۱۹ خرداد ۱۴۰۱

گزارش گشت نظارت و بازرسی اتاق اصناف شهرستان پردیس

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس، گشت نظارت و بازرسی از صنوف سوپرمارکت و مرغ فروشی توسط بازرسان اتاق اصناف در سطح شهرستان پردیس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس، گشت نظارت و بازرسی از صنوف سوپرمارکت و مرغ فروشی توسط بازرسان اتاق اصناف در سطح شهرستان پردیس در تاریخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ انجام شد.

ارسال دیدگاه