کد خبر: 14504

تاریخ انتشار: ۲۲ خرداد ۱۴۰۱

مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال اتباع خارجی فاقد پروانه کار در سال ۱۴۰۱

با احترام باستناد به نامه شماره ۰۱۲/۱۱۹/۴۱۱۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پردیس، به اطلاع می رساند با توجه به مواد ۱۳ و ۱۲۰ و ۱۸۱ و ۱۹۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به تجویز بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اعمال جریمه […]

با احترام

باستناد به نامه شماره ۰۱۲/۱۱۹/۴۱۱۵۹ مورخ ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان پردیس، به اطلاع می رساند با توجه به مواد ۱۳ و ۱۲۰ و ۱۸۱ و ۱۹۲ قانون کار جمهوری اسلامی ایران و به تجویز بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مبنی بر اعمال جریمه به میزان پنج برابر حداقل دستمزد روزانه درخصوص کارفرمایانی که اقدام به استفاده از خدمات اتباع خارجی فاقد پروانه کار می نمایند، مبلغ جریمه بابت هر روز اشتغال اتباع خارجی فاقد پروانه کار در سال ۱۴۰۱ به میزان ۶،۹۶۶،۲۵۰ ریال (شش میلیون و نهصد و شصت و شش هزار و دویست و پنجاه ریال) تعیین شده است که جدول آن به شرح فایل پیوست جهت بهره برداری اعلام می گردد.

.

•فایل پیوست

.

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه