کد خبر: 14512

تاریخ انتشار: ۲۵ خرداد ۱۴۰۱

گزارش واحد بازرسی اتاق اصناف شهرستان پردیس

گشت نظارت و بازرسی از صنف فروشگاه های زنجیره ای توسط بازرسان اتاق اصناف در سطح شهرستان پردیس انجام شد. “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

گشت نظارت و بازرسی از صنف فروشگاه های زنجیره ای توسط بازرسان اتاق اصناف در سطح شهرستان پردیس انجام شد.

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه