کد خبر: 14547

تاریخ انتشار: ۳۱ خرداد ۱۴۰۱

گزارش تکمیلی از جلسه هم‌اندیشی اصناف با دارایی

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس به نقل از اداره کل امور مالیاتی شرق استان تهران، مدیر کل امور مالیاتی شرق استان در فرمانداری پردیس عنوان کرد: تعامل با اصناف و رشد چشمگیر تکمیل فرم تبصره ۱۰۰ ق.م.م در شرق استان تهران مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران باتوجه به میزان استقبال از […]

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس به نقل از اداره کل امور مالیاتی شرق استان تهران، مدیر کل امور مالیاتی شرق استان در فرمانداری پردیس عنوان کرد:

تعامل با اصناف و رشد چشمگیر تکمیل فرم تبصره ۱۰۰ ق.م.م در شرق استان تهران

مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران باتوجه به میزان استقبال از توافق تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م بیان کرد : آمار تبصره ماده ۱۰۰ق.م.م تا صبح امروز درمقایسه باسال گذشته نشان میدهد بیش از۸۵درصدازاصناف محترم نسبت به تکمیل وپذیرش فرم تبصره اقدام کرده که این میزان همراهی وتعامل باسازمان امورمالیاتی جای تقدیروتشکررادارد

جلسه ی تبیین تبصره ماده ۱۰۰قانون مالیاتهای مستقیم وتعامل با اتاق اصناف شهرستان پردیس با میزبانی فرمانداری پردیس وباحضوررییس اداره صمت ،رییس اتاق اصناف وروسای اتحادیه های صنفی پردیس،معاون حسابرسی ورئیس اداره امور مالیاتی شهرستان پردیس با هدف بررسی مشکلات و ابهامات احتمالی برگزار گردید.

علی بهرامی درادامه افزود:با توجه به تفویض اختیارات ازسوی رییس کل محترم سازمان امورمالیاتی کشور تلاش براین بوده است که تمامی موارد مورد ابهام حل و فصل شود به نحوی که هیچ یک از واحدهای صنفی دچارمشکل نشوندواین آمادگی کماکان درهمه سطوح مدیریتی اداره کل وجوددارد.
ایشان درادامه به اصل عدالت درمالیات ستانی اشاره کرد وافزود:طی جلسات روزهای گذشته که با نمایندگان اتاق اصناف شهرستانهای مختلف که سازمان امور مالیاتی همه ساله برپایه اعتمادبا اصناف همواره تعاملات مثبتی داشته لیکن امسال قوانین بالادستی تکالیفی بر عهده سازمان گذاشته که همگی مکلف به اجرای آن هستیم که اجرای این مقررات به عدالت مالیاتی وجلوگیری ازفرارمالیاتی کمک خواهد کرد
ایشان در ادامه خاطر نشان کرد :درچارچوب قوانین ومقررات اختیارات قانونی تفویض گردیده تاقطعیت مالیات بخشی ازاصناف درکوتاهترین زمان وکمترین هزینه اتفاق بیفتد.

بهرامی درراستای اقدامات دولت محترم در تعامل حداکثری با اصناف ازتمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی خبرداد وگفت : مهلت تسلیم اظهارنامه های مالیاتی صاحبان مشاغل واستفاده از فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م تا ۱۵ تیرماه تمدیدگردیده که اتاق اصناف وروسای اتحادیه جهت استفاده ازمزایای تبصره وعدم تعلق جریمه، اعضای خودرا به تکمیل فرم تبصره یاتسلیم اظهارنامه درفرصت باقیمانده تشویق نمایند.

گفتنی است در این جلسه ،به اعلام آمادگی در ارائه خدمات مالیاتی وارائه آموزش درباره فرم تبصره ماده ۱۰۰ ق.م.م طی روزهای آتی ،توجه به مشاغل آسیب دیده از کرونا ، بررسی تعیین نرخ ارزش اجاری املاک با حضور نمایندگان مربوطه ،اشکالات درهنگام جابجایی کدپستی و…. پرداخته شد .

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه