کد خبر: 14752

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱

گزارش واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس، گشت بازرسی و نظارت از صنف نانوایان درسطح شهرستان پردیس با حضور مدیر بازرسی و نظارت اصناف و بخشدار مرکزی پردیس انجام شد. طی این گشت برای واحدهای صنفی متخلف تشکیل پرونده داده شد و جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس، گشت بازرسی و نظارت از صنف نانوایان درسطح شهرستان پردیس با حضور مدیر بازرسی و نظارت اصناف و بخشدار مرکزی پردیس انجام شد.

طی این گشت برای واحدهای صنفی متخلف تشکیل پرونده داده شد و جهت رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی ارسال گردید.

ارسال دیدگاه