کد خبر: 14756

تاریخ انتشار: ۲۶ مرداد ۱۴۰۱

گزارش واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف پردیس

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس، نظارت و بازرسی از صنوف فروشگاه های زنجیره ای و میوه فروشان در سطح شهرستان توسط بازرسان اتاق اصناف صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس، نظارت و بازرسی از صنوف فروشگاه های زنجیره ای و میوه فروشان در سطح شهرستان توسط بازرسان اتاق اصناف صورت گرفت.

ارسال دیدگاه