کد خبر: 14895

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

گزارش بازرسی و نظارت اتاق اصناف

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس، گشت مشترک نظارت و بازرسی از روز بازارها در سطح شهرستان توسط بازرسان اتاق اصناف و کارشناسان بهداشت محیط شهرستان انجام شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس، گشت مشترک نظارت و بازرسی از روز بازارها در سطح شهرستان توسط بازرسان اتاق اصناف و کارشناسان بهداشت محیط شهرستان انجام شد.

ارسال دیدگاه