کد خبر: 14899

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

گزارش بازرسی و نظارت اتاق اصناف

گشت مشترک از دکه های مواد غذایی با حضور پلیس اماکن، بهداشت محیط و بسیج اصناف و نماینده اتحادیه خواروبارفروشان و بازرس اتاق اصناف  

گشت مشترک از دکه های مواد غذایی با حضور پلیس اماکن، بهداشت محیط و بسیج اصناف و نماینده اتحادیه خواروبارفروشان و بازرس اتاق اصناف

 

 

ارسال دیدگاه