کد خبر: 14899

تاریخ انتشار: ۲۹ شهریور ۱۴۰۱

گزارش بازرسی و نظارت اتاق اصناف

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس، گشت نظارت و بازرسی از فروشگاه های زنجیره ای توسط بازرسان اتاق اصناف شهرستان صورت گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس، گشت نظارت و بازرسی از فروشگاه های زنجیره ای توسط بازرسان اتاق اصناف شهرستان صورت گرفت.

ارسال دیدگاه