کد خبر: 15150

تاریخ انتشار: ۲ اسفند ۱۴۰۱

نرخنامه خدمات خشکشویی و قالیشویی

با احترام باستناد نامه شماره ۷/۱۳۴/۱۳۵۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ اتاق اصناف ایران نرخ مصوب خدمات خشکشویی و قالیشویی سال ۱۴۰۱ شهرستان پردیس به شرح فایل پیوست جهت اطلاع و بهره برداری اعلام می گردد. . •نرخ خدمات خشکشویی •نرخ خدمات قالیشویی . “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

با احترام

باستناد نامه شماره ۷/۱۳۴/۱۳۵۶۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ اتاق اصناف ایران نرخ مصوب خدمات خشکشویی و قالیشویی سال ۱۴۰۱ شهرستان پردیس به شرح فایل پیوست جهت اطلاع و بهره برداری اعلام می گردد.

.

•نرخ خدمات خشکشویی

•نرخ خدمات قالیشویی

.

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه