کد خبر: 15248

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲

گزارش واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف شهرستان پردیس

گشت مشترک از عطاری های شهرستان با حضور بازرسی و نظارت اداره صمت، مدیر بازرسی اتاق اصناف، غذا و دارو و بهداشت محیط شهرستا ن پردیس  

گشت مشترک از عطاری های شهرستان با حضور بازرسی و نظارت اداره صمت، مدیر بازرسی اتاق اصناف، غذا و دارو و بهداشت محیط شهرستا ن پردیس

 

ارسال دیدگاه