کد خبر: 15255

تاریخ انتشار: ۷ بهمن ۱۴۰۲

دستور العمل کنترل آبهای سطحی (سیل )

باستناد نامه شماره ۴۱۸۳۸۷مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان پردیس دستورالعمل کنترل آبهای سطحی (سیل ) جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   دستورالعمل کنترل آبهای سطحی (سیل ) (۱) دستورالعمل کنترل آبهای سطحی (سیل ) (۲)   روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس

باستناد نامه شماره ۴۱۸۳۸۷مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۵ اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان پردیس دستورالعمل کنترل آبهای سطحی (سیل ) جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

دستورالعمل کنترل آبهای سطحی (سیل ) (۱)

دستورالعمل کنترل آبهای سطحی (سیل ) (۲)

 

روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس

ارسال دیدگاه