کد خبر: 15351

تاریخ انتشار: ۲۱ اسفند ۱۴۰۲

برگزاری دوره های آموزشی فرش دستباف

باستناد نامه شماره ۲۲۸۲۰۷۴مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان پردیس در خصوص برگزاری دوره های آموزشی فرش دستباف (دوره قالیبافی مقدماتی  – دوره ارتقاء مهارت قالیبافی ) جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست  اعلام می گردد. https://asnafpardis.com/wp-content/uploads/2024/03/فرش-دستباف-۰۰۰۱-۱٫jpg https://asnafpardis.com/wp-content/uploads/2024/03/فرش-دستباف-۰۰۰۲٫jpg

باستناد نامه شماره ۲۲۸۲۰۷۴مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ اداره صنعت معدن و تجارت شهرستان پردیس در خصوص برگزاری دوره های آموزشی فرش دستباف (دوره قالیبافی مقدماتی  – دوره ارتقاء مهارت قالیبافی ) جهت بهره برداری به شرح فایل پیوست  اعلام می گردد.

https://asnafpardis.com/wp-content/uploads/2024/03/فرش-دستباف-۰۰۰۱-۱٫jpg

https://asnafpardis.com/wp-content/uploads/2024/03/فرش-دستباف-۰۰۰۲٫jpg

ارسال دیدگاه