کد خبر: 15398

تاریخ انتشار: ۲۴ خرداد ۱۴۰۳

برگزاری جلسه مالیاتی – رفع مشکلات صنوف

جلسه اتاق اصناف شهرستان پردیس با اداره کل امور مالیاتی شرق استان تهران جهت رفع مشکلات و مشاوره به اعضاء اصناف با حضور ریاست محترم اتاق اصناف جناب آقای فرخی و نماینده بند ۳ هیات های حل اختلاف مالیاتی ،آقای محسن قاسمیان و وکیل مالیاتی اتاق آقای مجتبی قاسمیان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ برگزار گردید .  

جلسه اتاق اصناف شهرستان پردیس با اداره کل امور مالیاتی شرق استان تهران جهت رفع مشکلات و مشاوره به اعضاء اصناف با حضور ریاست محترم اتاق اصناف جناب آقای فرخی و نماینده بند ۳ هیات های حل اختلاف مالیاتی ،آقای محسن قاسمیان و وکیل مالیاتی اتاق آقای مجتبی قاسمیان مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۲۴ برگزار گردید .

 

ارسال دیدگاه