کد خبر: 5800

تاریخ انتشار: ۲۸ فروردین ۱۳۹۷

پیشنهاد حضور شرکت های ایرانی در پروژه های ساخت و ساز کشور روسیه

  با احترام باستناد به نامه شماره ۳۴۱/۱۶۳/۴۸۰۹۳۸۹ مورخ ۹۶/۱۲/۱۶ وزارت امور خارجه منضم به گزارش “جام جهانی فوتبال و تحول صنعت ساختمان سازی در روسیه” به اطلاع می رساند، فعالین اقتصادی در بخش سنگ های ساختمانی در قالب شرکت ها و هولدینگ ها می توانند قبل از این رویداد، از فرصت پیشرو بهره برداری […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۳۴۱/۱۶۳/۴۸۰۹۳۸۹ مورخ ۹۶/۱۲/۱۶ وزارت امور خارجه منضم به گزارش “جام جهانی فوتبال و تحول صنعت ساختمان سازی در روسیه” به اطلاع می رساند، فعالین اقتصادی در بخش سنگ های ساختمانی در قالب شرکت ها و هولدینگ ها می توانند قبل از این رویداد، از فرصت پیشرو بهره برداری نمایند.

 

•دریافت فایل

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه