کد خبر: 5940

تاریخ انتشار: ۵ خرداد ۱۳۹۷

بخشودگی جرائم بیمه ای واحدهای صنفی و صنعتی

  با احترام باستناد به نامه شماره ۸۵۲۰/۱۰/۹۷/۵۳۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ سازمان تامین اجتماعی شعبه رودهن مبنی بر بخشودگی جرائم بیمه ای به اطلاع می رساند، کارفرمایان واحد های مشمول در صورتیکه جرائم آنها مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ باشد حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ می توانند ضمن مراجعه به شعبه و ارائه درخواست کتبی از […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۸۵۲۰/۱۰/۹۷/۵۳۷۶ مورخ ۱۳۹۶/۰۲/۱۷ سازمان تامین اجتماعی شعبه رودهن مبنی بر بخشودگی جرائم بیمه ای به اطلاع می رساند، کارفرمایان واحد های مشمول در صورتیکه جرائم آنها مربوط به قبل از تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۹ باشد حداکثر تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۰ می توانند ضمن مراجعه به شعبه و ارائه درخواست کتبی از مزایای بخشودگی فوق بهره مند گردند.

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

       

ارسال دیدگاه