کد خبر: 6077

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۷

بخشنامه حقوق شهروندی در نظام اداری

  با احترام باستناد به نامه شماره ۷/۰۶/۳۰۳۲ مورخ ۹۷/۳/۱۲ اتاق اصناف ایران در خصوص “بخشنامه حقوق شهروندی در نظام اداری” به اطلاع می رساند، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، تکریم ارباب رجوع، جلوگیری از سرگردانی مردم در ساختمان های اداری دستگاه های اجرایی، پیشگیری از امکان برقراری ارتباط غیر اصولی و مفسده […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۷/۰۶/۳۰۳۲ مورخ ۹۷/۳/۱۲ اتاق اصناف ایران در خصوص “بخشنامه حقوق شهروندی در نظام اداری” به اطلاع می رساند، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان، تکریم ارباب رجوع، جلوگیری از سرگردانی مردم در ساختمان های اداری دستگاه های اجرایی، پیشگیری از امکان برقراری ارتباط غیر اصولی و مفسده آمیز با کارکنان دولت و ایجاد نظام اداری پاسخگو و کارآمد و در راستای اجرای ماده (۱۷) تصویب نامه شماره ۱۱۲۷۱۲۸ مورخ ۹۶/۱۲/۲۸ شورای عالی اداری، بخشنامه شماره ۲۴۴۵۲ مورخ ۹۷/۳/۱ نهاد ریاست جمهوری با عنوان “حقوق شهروندی در نظام اداری” ابلاغ گردیده است.

 

• دریافت فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه