کد خبر: 6086

تاریخ انتشار: ۲۷ خرداد ۱۳۹۷

مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۶ در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم

  با احترام باستناد به نامه شماره ۷/۵۶/۳۰۹۳ مورخ ۹۷/۳/۱۹ اتاق اصناف ایران در خصوص مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۶ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی به اطلاع می رساند، دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۴ص مورخ ۹۷/۳/۸ سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع “تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۶ برخی از صاحبان مشاغل […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۷/۵۶/۳۰۹۳ مورخ ۹۷/۳/۱۹ اتاق اصناف ایران در خصوص مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۶ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی به اطلاع می رساند، دستورالعمل شماره ۲۰۰/۹۷/۴ص مورخ ۹۷/۳/۸ سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع “تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۱۳۹۶ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ اصلاحی مصوب ۹۴/۴/۳۱ قانون مالیات های مستقیم ” به منظور تکریم مودیان و تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه در تعیین مالیات عملکرد سال ۹۶ برخی از صاحبان مشاغل که در گروه سوم ماده ۲ آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۹۵ قانون فوق موضوع بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۴/۱۱۸ مورخ ۹۴/۱۲/۹ قرار می گیرند، صادر گردیده است.

 

•دریافت فایل دستورالعمل

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه