کد خبر: 6159

تاریخ انتشار: ۲ تیر ۱۳۹۷

نظارت بر قیمت لوازم خانگی

  با احترام باستناد به نامه شماره ۳۷۰/۹۷/۱۱۱۵۹ مورخ ۹۷/۳/۱۳ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درخصوص عدم افزایش قیمت لوازم خانگی به اطلاع می رساند، تاکنون هیچ گونه افزایش قیمتی در مورد لوازم خانگی توسط سازمان مذکور مورد تأیید قرار نگرفته است و هرگونه افزایش قیمت توسط شرکت های عرضه کننده لوازم خانگی بالاخص […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۳۷۰/۹۷/۱۱۱۵۹ مورخ ۹۷/۳/۱۳ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان درخصوص عدم افزایش قیمت لوازم خانگی به اطلاع می رساند، تاکنون هیچ گونه افزایش قیمتی در مورد لوازم خانگی توسط سازمان مذکور مورد تأیید قرار نگرفته است و هرگونه افزایش قیمت توسط شرکت های عرضه کننده لوازم خانگی بالاخص به بهانه تک نرخی شدن ارز قبل از اخذ مجوز فاقد وجاهت بوده و  سازمان حمایت و سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها و همچنین سازمان تعزیرات حکومتی و ادارات کل تعزیرات استان ها براساس گشت های مشترک و شکایات واصله نسبت به اعمال قانون اقدام خواهند نمود.

 

•دریافت فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه