کد خبر: 6251

تاریخ انتشار: ۹ تیر ۱۳۹۷

کارگاه آموزشی تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و تراز نامه سال ۹۶

    کارگاه آموزشی جهت تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه سال ۹۶ توسط مسئولین اتاق اصناف شهرستان پردیس در روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۴/۷ در محل سالن جلسات اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری  با حضور خزانه داران و حسابداران اتحادیه های صنفی شهرستان برگزار گردید.     “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

 

کارگاه آموزشی جهت تهیه و تنظیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه سال ۹۶ توسط مسئولین اتاق اصناف شهرستان پردیس در روز پنجشنبه مورخ ۹۷/۴/۷ در محل سالن جلسات اتحادیه صنایع شیمیایی و پلیمری  با حضور خزانه داران و حسابداران اتحادیه های صنفی شهرستان برگزار گردید.

 

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه