کد خبر: 6381

تاریخ انتشار: ۲۹ تیر ۱۳۹۷

برنامه ریزی و تهیه طرح جامع اقدامات آموزشی، فرهنگی و اطلاع رسانی

  با احترام باستناد نامه ۱۰۴۷۰/۹۷/ص مورخ ۹۷/۲/۱۵ دبیر کارگروه فرهنگی و اجتماعی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اطلاع می رساند، در خصوص مصوبات جلسه سوم “برنامه ریزی و تهیه طرح جامع اقدامات آموزشی، فرهنگی و اطلاع رسانی ” بانضمام پیوست های مربوطه جهت آگاهی و اقدام لازم در سایت اتاق اصناف […]

 

با احترام

باستناد نامه ۱۰۴۷۰/۹۷/ص مورخ ۹۷/۲/۱۵ دبیر کارگروه فرهنگی و اجتماعی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اطلاع می رساند، در خصوص مصوبات جلسه سوم “برنامه ریزی و تهیه طرح جامع اقدامات آموزشی، فرهنگی و اطلاع رسانی ” بانضمام پیوست های مربوطه جهت آگاهی و اقدام لازم در سایت اتاق اصناف ایران به نشانی « http://otaghasnafeiran.ir/asnafnews/1397/33390 » قرار گرفته است.

 

• دریافت فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه