کد خبر: 6430

تاریخ انتشار: ۷ مرداد ۱۳۹۷

اهدای گل به بانوان شاغل به مناسبت هفته عفاف و حجاب

  توسط اتاق اصناف شهرستان پردیس صورت گرفت: “اهدای گل به بانوان شاغل در مجتمع تجاری بهاران و ولیعصر شهر پردیس به مناسبت هفته عفاف و حجاب”     “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

توسط اتاق اصناف شهرستان پردیس صورت گرفت:

“اهدای گل به بانوان شاغل در مجتمع تجاری بهاران و ولیعصر شهر پردیس به مناسبت هفته عفاف و حجاب”

 

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه