کد خبر: 6655

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۳۹۷

طرح ثبت مبادی و مقاصد بار در قالب سامانه جامع انبارها

  با احترام باستناد به نامه شماره ۷/۱۳۳/۶۳۰۳ مورخ ۹۷/۶/۱۱ اتاق اصناف ایران درخصوص آغاز طرح ثبت مبادی و مقاصد بار در قالب سامانه جامع انبارها موضوع بند”ث” قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به اطلاع می رساند وفق تکالیف مقید در بند “ث” ماده ۶ قانون مذکور می بایست اطلاعات مالک کالا و […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۷/۱۳۳/۶۳۰۳ مورخ ۹۷/۶/۱۱ اتاق اصناف ایران درخصوص آغاز طرح ثبت مبادی و مقاصد بار در قالب سامانه جامع انبارها موضوع بند”ث” قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به اطلاع می رساند وفق تکالیف مقید در بند “ث” ماده ۶ قانون مذکور می بایست اطلاعات مالک کالا و موجودی مراکز نگهداری کالا توسط صاحبین مراکز مزبور در سامانه جامع انبار به نشانی “https://www.nwms.ir” ثبت گردد. لازم به ذکر است در آینده نزدیک صدور بارنامه صرفأ بر حسب حواله های صادره سیستمی سامانه مزبور، صورت خواهد پذیرفت.

 

•فایل پیوست

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه