کد خبر: 6686

تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۳۹۷

ممنوعیت استفاده اصناف از پیام رسان های خارجی برای ارئه خدمات و تبلیغات

  با احترام باستناد به نامه شماره ۱۸۷۱۳/م/ح مورخ ۹۷/۵/۲۲ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مبنی بر ممنوعیت استفاده از پیام رسان های خارجی برای ارئه خدمات و تبلیغات، با توجه به اینکه فعالیت در بستر پیام رسان های خارجی به ویژه تلگرام زمینه ساز در اختیار گذاشتن داده های کشور به بیگانگان […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۱۸۷۱۳/م/ح مورخ ۹۷/۵/۲۲ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مبنی بر ممنوعیت استفاده از پیام رسان های خارجی برای ارئه خدمات و تبلیغات، با توجه به اینکه فعالیت در بستر پیام رسان های خارجی به ویژه تلگرام زمینه ساز در اختیار گذاشتن داده های کشور به بیگانگان می باشد و این امر به منافع ملی لطمه وارد نموده و نیز به موجب ماده ۷۳۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، چنین اقدامی جرم تلقی شده است لذا به اطلاع می رساند، کلیه افراد صنفی مکلفند قوانین و مقررات را رعایت و اجرا نمایند و از هرگونه فعالیت در شبکه های پیام رسان خارجی خودداری نمایند.

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه