کد خبر: 6689

تاریخ انتشار: ۳ آبان ۱۳۹۷

فهرست اقلام وارداتی معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز

  با احترام باستناد به نامه شماره ۹۷/۷۷۶۷۵ مورخ ۹۷/۶/۱۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مبنی بر فهرست اقلام وارداتی معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، لیست این اقلام به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۹۷/۷۷۶۷۵ مورخ ۹۷/۶/۱۴ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مبنی بر فهرست اقلام وارداتی معاف از پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز، لیست این اقلام به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه