کد خبر: 6914

تاریخ انتشار: ۱۹ مهر ۱۳۹۷

تهاتر مطالبات شرکت های تولیدکننده لوازم بهداشتی و تجهیزات پزشکی

  با احترام باستناد به نامه شماره ۹۷/۰۱/۲۸۵۲۹ مورخ ۹۷/۶/۱۰ استانداری تهران درخصوص تهاتر مطالبات واحدهای تولیدی از مراکز درمانی دولتی با بدهی آنان به بانک ها و شرکت های خدمت رسان دولتی به اطلاع می رساند هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹۷/۴/۲۰ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان برنامه و بودجه […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۹۷/۰۱/۲۸۵۲۹ مورخ ۹۷/۶/۱۰ استانداری تهران درخصوص تهاتر مطالبات واحدهای تولیدی از مراکز درمانی دولتی با بدهی آنان به بانک ها و شرکت های خدمت رسان دولتی به اطلاع می رساند هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹۷/۴/۲۰ به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارائی، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آیین نامه اجرایی بند (و) و جزء های (۳) و (۴) بند (و) تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور را تصویب کرد. آیین نامه مذکور به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه