کد خبر: 6925

تاریخ انتشار: ۲۳ مهر ۱۳۹۷

بازرسی و نظارت مبادی عرضه کالا و ضرورت درج قیمت بر روی کالا

  با احترام باستناد به نامه شماره ۳۷۰/۹۷/۳۹۳۲۲ مورخ ۹۷/۷/۸ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص بازرسی و نظارت از کالا و خدمات در سطح خرده فروشی ها و ضرورت درج قیمت بر روی کالاهای اساسی به اطلاع می رساند تمامی عرضه کنندگان کالا و خدمات اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۳۷۰/۹۷/۳۹۳۲۲ مورخ ۹۷/۷/۸ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص بازرسی و نظارت از کالا و خدمات در سطح خرده فروشی ها و ضرورت درج قیمت بر روی کالاهای اساسی به اطلاع می رساند تمامی عرضه کنندگان کالا و خدمات اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مکلفند با درج قیمت یا الصاق برچسب روی کالا و یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد اعلام نمایند.

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه