کد خبر: 6972

تاریخ انتشار: ۲۸ مهر ۱۳۹۷

آیین نامه اجرایی ماده ۲۹ قانون هوای پاک

  با احترام باستناد به نامه شماره ۹۷/۸۳۵۴۷ مورخ ۹۷/۷/۱۵ سرپرست محترم اداره منابع انسانی و پشتیبانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، به اطلاع می رساند هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹۷/۶/۲۱ به پیشنهاد شماره ۴۳۶۹۳-۱ مورخ ۹۶/۱۱/۱ سازمان حفاظت محیط زیست و باستناد تبصره (۲) ماده (۲۹) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۹۷/۸۳۵۴۷ مورخ ۹۷/۷/۱۵ سرپرست محترم اداره منابع انسانی و پشتیبانی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، به اطلاع می رساند هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹۷/۶/۲۱ به پیشنهاد شماره ۴۳۶۹۳-۱ مورخ ۹۶/۱۱/۱ سازمان حفاظت محیط زیست و باستناد تبصره (۲) ماده (۲۹) قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ آیین نامه اجرایی ماده یاد شده را به شرح  فایل پیوست تصویب کرد.

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه