کد خبر: 7011

تاریخ انتشار: ۵ آبان ۱۳۹۷

بررسی بازار مصالح ساختمانی ازبکستان و زمینه های بهره برداری صادراتی

  با احترام باستناد به نامه شماره ۹۷/۸۴۲۷۷ مورخ ۹۷/۷/۱۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، گزارش سفارت ایران در تاشکند درخصوص بررسی بازار تولید مصالح ساختمانی ازبکستان و زمینه های بهره برداری صادراتی کشورمان در راستای اقتصاد مقاوتی جهت اطلاع و بهره برداری صادراتی به شرح فایل پیوست اعلام می گردد. •فایل پیوست […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۹۷/۸۴۲۷۷ مورخ ۹۷/۷/۱۷ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، گزارش سفارت ایران در تاشکند درخصوص بررسی بازار تولید مصالح ساختمانی ازبکستان و زمینه های بهره برداری صادراتی کشورمان در راستای اقتصاد مقاوتی جهت اطلاع و بهره برداری صادراتی به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه