کد خبر: 7059

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۳۹۷

شمول یا عدم شمول قوانین نظام صنفی برحرفه ساخت و فروش عینک طبی و آفتابی

  با احترام باستناد به نامه شماره ۷/۰۶/۸۳۷۴ مورخ ۹۷/۸/۹ اتاق اصناف ایران درخصوص شمول یا عدم شمول قانون و مقررات نظام صنفی بر نحوه فعالان حوزه ساخت و فروش عینک طبی و آفتابی به اطلاع می رساند براساس دادنامه های شماره ۹۴۰ الی ۹۴۴ و ۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً ساخت عینک […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۷/۰۶/۸۳۷۴ مورخ ۹۷/۸/۹ اتاق اصناف ایران درخصوص شمول یا عدم شمول قانون و مقررات نظام صنفی بر نحوه فعالان حوزه ساخت و فروش عینک طبی و آفتابی به اطلاع می رساند براساس دادنامه های شماره ۹۴۰ الی ۹۴۴ و ۱۹۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صرفاً ساخت عینک طبی از شمول قانون نظام صنفی مستثنی گردیده است، لیکن چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی مبادرت به فروش و تعمیر عینک طبی و آفتابی نمایند مکلفند وفق قانون مذکور نسبت به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه اقدام نمایند. همچنین چنانچه دفاتر بینایی سنجی و ساخت عینک مبادرت به فروش و عرضه کالای موصوف نمایند براساس ماده ۹۱ قانون نظام صنفی علاوه بر پروانه اشتغال به حرفه وابسته پزشکی از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، نسبت به اخذ پروانه کسب اقدام نمایند.

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه