کد خبر: 7073

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۷

شماره حساب دریافت وجوهات صدقات

  با احترام باستناد به نامه شماره ۱/۲۰۵۰۸۲۸ مورخ ۹۷/۸/۱۲ کمیته امداد امام خمینی (ره) درخصوص شماره حساب دریافت وجوهات صدقات به اطلاع می رساند، شماره حساب دریافت وجوهات صدقات کمیته امداد شهرستان پردیس با شماره “۰۱۰۹۶۹۱۴۳۴۰۰۹” و شماره کارت بانکی مرتبط با شماره “۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۲۰۸۶۴۷” جهت دریافت صدقات قابل دسترس می باشد. •فایل پیوست   […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۱/۲۰۵۰۸۲۸ مورخ ۹۷/۸/۱۲ کمیته امداد امام خمینی (ره) درخصوص شماره حساب دریافت وجوهات صدقات به اطلاع می رساند، شماره حساب دریافت وجوهات صدقات کمیته امداد شهرستان پردیس با شماره “۰۱۰۹۶۹۱۴۳۴۰۰۹” و شماره کارت بانکی مرتبط با شماره “۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۲۰۸۶۴۷” جهت دریافت صدقات قابل دسترس می باشد.

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه