کد خبر: 7073

تاریخ انتشار: 14 نوامبر 2018

شماره حساب دریافت وجوهات صدقات

  با احترام باستناد به نامه شماره ۱/۲۰۵۰۸۲۸ مورخ ۹۷/۸/۱۲ کمیته امداد امام خمینی (ره) درخصوص شماره حساب دریافت وجوهات صدقات به اطلاع می رساند، شماره حساب دریافت وجوهات صدقات کمیته امداد شهرستان پردیس با شماره “۰۱۰۹۶۹۱۴۳۴۰۰۹” و شماره کارت بانکی مرتبط با شماره “۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۲۰۸۶۴۷” جهت دریافت صدقات قابل دسترس می باشد. •فایل پیوست   […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۱/۲۰۵۰۸۲۸ مورخ ۹۷/۸/۱۲ کمیته امداد امام خمینی (ره) درخصوص شماره حساب دریافت وجوهات صدقات به اطلاع می رساند، شماره حساب دریافت وجوهات صدقات کمیته امداد شهرستان پردیس با شماره “۰۱۰۹۶۹۱۴۳۴۰۰۹” و شماره کارت بانکی مرتبط با شماره “۶۰۳۷۶۹۱۹۹۰۲۰۸۶۴۷” جهت دریافت صدقات قابل دسترس می باشد.

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه


Notice: Undefined variable: user_ID in /home/asnafpar/public_html/wp-content/themes/mweb-irpress2/comments.php on line 81