کد خبر: 7079

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۷

فرآورده های آرایشی و بهداشتی غیر مجاز

  با احترام باستناد نامه شماره ۶۷۵/۷۰۶۰۷ مورخ ۹۷/۸/۱ سازمان غذا و دارو درخصوص فرآورده های غیر مجاز آرایشی و بهداشتی،جدول اطلاعات فرآورده های مذکور به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۶۷۵/۷۰۶۰۷ مورخ ۹۷/۸/۱ سازمان غذا و دارو درخصوص فرآورده های غیر مجاز آرایشی و بهداشتی،جدول اطلاعات فرآورده های مذکور به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه