کد خبر: 7088

تاریخ انتشار: ۲۳ آبان ۱۳۹۷

مصوبات دوازدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور

  با احترام باستناد به نامه شماره ۱۴۱۲۵۶ مورخ ۹۷/۸/۵ دفتر برنامه ریزی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، مصوبات دوازدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور مورخ ۹۷/۷/۲۵ به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۱۴۱۲۵۶ مورخ ۹۷/۸/۵ دفتر برنامه ریزی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور، مصوبات دوازدهمین جلسه ستاد تنظیم بازار کشور مورخ ۹۷/۷/۲۵ به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه