کد خبر: 7092

تاریخ انتشار: ۲۴ آبان ۱۳۹۷

رعایت درج قیمت برروی کالا و عرضه کالا با قیمت مصرف کننده

  با احترام باستناد به نامه شماره ۳۷۰/۹۷/۴۷۸۴۵ مورخ ۹۷/۸/۱۳ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با موضوع عرضه کالا با قیمت مصرف کننده به اطلاع می رساند براساس بند ۵ آیین نامه و ضوابط استفاده از ضرایب عمده فروشی و خرده فروشی کالا مصوب ۸۵/۶/۱۵ کمیسیون هیأت عالی نظارت، کارخانه یا واردکننده به هیچ […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۳۷۰/۹۷/۴۷۸۴۵ مورخ ۹۷/۸/۱۳ سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با موضوع عرضه کالا با قیمت مصرف کننده به اطلاع می رساند براساس بند ۵ آیین نامه و ضوابط استفاده از ضرایب عمده فروشی و خرده فروشی کالا مصوب ۸۵/۶/۱۵ کمیسیون هیأت عالی نظارت، کارخانه یا واردکننده به هیچ وجه مجاز به استفاده از ضرایب عمده فروشی و خرده فروشی نیست و صرفاً باید براساس قیمت درب کارخانه یا فروش واردکننده اقدام کند. مگر در مواردی که براساس قوانین و ضوابط موجود از مراجع ذیربط مجوز یا جواز توزیع یا عرضه مستقیم به مصرف کننده نهایی (خرده فروشی) را داشته باشد. همچنین باستناد ماده ۵ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان مصوب ۸۸/۷/۱۵ مجلس شورای اسلامی تمامی عرضه کنندگان کالا اعم از تولیدکنندگان، واردکنندگان، فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات مکلفند با درج قیمت یا الصاق برچسب روی کالا و یا نصب تابلو در محل کسب یا حرفه، قیمت واحد کالا یا دستمزد خدمت را به طور روشن و مکتوب به گونه ای که برای همگان قابل رویت باشد اعلام نمایند.

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه