کد خبر: 7097

تاریخ انتشار: ۲۶ آبان ۱۳۹۷

مصوبات پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی

  با احترام باستناد به نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۶۴۵۷ مورخ ۹۷/۸/۶ سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران درخصوص پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به اطلاع می رساند مصوبات حلسه فوق الذکر در ارتباط با ساماندهی، هماهنگی و برخورد با موضوعات احتکار و اختفاء کالا به شرح فایل پیوست ابلاغ گردیده است.   •فایل پیوست   “روابط […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۹۷/۱۰۰/۶۴۵۷ مورخ ۹۷/۸/۶ سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران درخصوص پانزدهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به اطلاع می رساند مصوبات حلسه فوق الذکر در ارتباط با ساماندهی، هماهنگی و برخورد با موضوعات احتکار و اختفاء کالا به شرح فایل پیوست ابلاغ گردیده است.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه