کد خبر: 7101

تاریخ انتشار: ۲۷ آبان ۱۳۹۷

مبنای محاسبه گرانفروشی انواع کالاها و خدمات صنفی

  با احترام نامه شماره ۶۰/۲۱۱۹۹۷ مورخ ۹۷/۸/۱۴ مرکز اصناف و بازرگانان ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع مبنای محاسبه گرانفروشی انواع کالاها و خدمات صنفی جهت اطلاع و بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.   •فایل پیوست   “روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

با احترام

نامه شماره ۶۰/۲۱۱۹۹۷ مورخ ۹۷/۸/۱۴ مرکز اصناف و بازرگانان ایران وزارت صنعت، معدن و تجارت با موضوع مبنای محاسبه گرانفروشی انواع کالاها و خدمات صنفی جهت اطلاع و بهره برداری به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

 

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه