کد خبر: 7125

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۳۹۷

درس آموزی از حوادث

  با احترام باستناد به نامه شماره ۹۷/۹۱۵۲۶ مورخ ۹۷/۸/۱۶ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با موضوع درس آموزی از حوادث به اطلاع می رساند، در راستای مکاتبات اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی در تحقق سیاست ها و خط مشی نظام جامع (HSEE) و به منظور جلوگیری از تکرار حوادث […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۹۷/۹۱۵۲۶ مورخ ۹۷/۸/۱۶ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران با موضوع درس آموزی از حوادث به اطلاع می رساند، در راستای مکاتبات اداره کل بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی در تحقق سیاست ها و خط مشی نظام جامع (HSEE) و به منظور جلوگیری از تکرار حوادث ناگوار در هرکدام از حوزه های ایمنی، بهداشت، محیط زیست و انرژی در سطح واحد های صنعتی و معدنی تحت پوشش سازمان، تجربیات ایجاد شده از حوادث مربوطه تحت عنوان “درس آموزی از حوادث” جهت اطلاع و بهره برداری لازم واحدهای صنعتی، معدنی و ذینفعان تحت پوشش به شرح فایل پیوست اعلام می گردد.

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه