کد خبر: 7283

تاریخ انتشار: ۱۰ دی ۱۳۹۷

تأمین مالی بنگاه های تولیدی موضوع اعطا تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی اولویت دار

  با احترام باستناد نامه شماره ۹۷/۹۶۲۴۹ مورخ ۹۷/۹/۱۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص تأمین مالی بنگاه های تولیدی موضوع اعطا تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی اولویت دار، با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر و به منظور حمایت از بنگاه های اقتصادی و حفظ اشتغال و افزایش سطح تولید […]

 

با احترام

باستناد نامه شماره ۹۷/۹۶۲۴۹ مورخ ۹۷/۹/۱۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص تأمین مالی بنگاه های تولیدی موضوع اعطا تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی اولویت دار، با توجه به شرایط اقتصادی حال حاضر و به منظور حمایت از بنگاه های اقتصادی و حفظ اشتغال و افزایش سطح تولید که از مهمترین اولویت های اقتصادی و اجتماعی دولت محترم محسوب می شود، به اطلاع می رساند بانک مرکزی در سال جاری نیز در راستای صیانت از دستاوردهای سال گذشته و تضمین تداوم تأمین مالی بنگاه های تولیدی، اعطای تسهیلات سرمایه در گردش به بنگاه های مذکور را در اولویت قرار داده است.

•فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه