کد خبر: 7487

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۳۹۷

عدم همکار ی با شرکت نمایشگاهی آذین نگین کهن

  با احترام باستناد به نامه شماره ۹۷/۱۰۹۴۳۹ مورخ ۹۷/۱۱/۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص عدم همکاری با شرکت نمایشگاهی آذین نگین کهن به اطلاع می رساند شرکت مذکور با مدیریت آقای کریمی اقدام به برگزاری نمایشگاه سوغات و هدایا در استان سمنان بدون اخذ مجوز نموده است.   •فایل پیوست   […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۹۷/۱۰۹۴۳۹ مورخ ۹۷/۱۱/۹ سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران درخصوص عدم همکاری با شرکت نمایشگاهی آذین نگین کهن به اطلاع می رساند شرکت مذکور با مدیریت آقای کریمی اقدام به برگزاری نمایشگاه سوغات و هدایا در استان سمنان بدون اخذ مجوز نموده است.

 

فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

 

ارسال دیدگاه