کد خبر: 7493

تاریخ انتشار: ۶ اسفند ۱۳۹۷

همایش های بین المللی کاربرد استانداردهای GS1 جهانی در کسب و کار الکترونیکی

  با احترام باستناد به نامه شماره ۳/۶۴۹۳۴/ص/۹۷ مورخ ۹۷/۱۱/۲۴ سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی اداری و مالی فرمانداری شهرستان پردیس در خصوص همایش های بین المللی کاربرد استانداردهای GS1 جهانی در کسب و کار الکترونیکی به اطلاع می رساند این رخداد بین المللی طی ۶ روز به منظور ترویج و نشر دانش و تجارب […]

 

با احترام

باستناد به نامه شماره ۳/۶۴۹۳۴/ص/۹۷ مورخ ۹۷/۱۱/۲۴ سرپرست محترم معاونت برنامه ریزی اداری و مالی فرمانداری شهرستان پردیس در خصوص همایش های بین المللی کاربرد استانداردهای GS1 جهانی در کسب و کار الکترونیکی به اطلاع می رساند این رخداد بین المللی طی ۶ روز به منظور ترویج و نشر دانش و تجارب کشورهای عضو سازمان جهانی GS1 و همکاری ارائه دهندگان خدمات سازمان های عضو GS1 و شرکت های فعال داخلی برگزار خواهد شد. مرکز ملی شماره گذاری کالا و خدمات ایران با درک ضرورت توجه به حوزه های نوین دانش محور و حرکت بر لبه تکنولوژی، برگزاری همایش های کاربرد استانداردهای GS1 در اینترنت اشیاء، تجارت و اقتصاد الکترونیکی و برگزاری کارگاه های آموزشی توسط اساتید بین المللی و داخلی را به صورت موازی در دستور کار خود قرار داده است.

 

فایل پیوست

 

“روابط عمومی اتاق اصناف شهرستان پردیس”

ارسال دیدگاه